You are here: Home Chronologie
Document Actions

Chronologie

1881
17 december: geboorte van Johannes Carolus Bernardus (Jan) Sluijters, te Den Bosch. Zoon van Gijsbertus Antonius Sluijters, houtgraveur, en Louisa Carolina Boelaars. Afb. 1XAnoniem, Portret van Gijsbertus Antonius Sluijters (1847-1927), ca. 1910Image fullsize Toon in RKD database Afb. 2X Leonard Boelaars, Portret van Louisa Carolina Boelaars (1851-1938), ca. 1910Image fullsize Toon in RKD database

1893-1894
Leerling Koninklijke School van Nuttige en Beeldende Kunsten, Den Bosch.
Eerste prijs derde klas handtekenen en lijn- en perspectieftekenen.
Illustraties voor Frans leesboekje.

1895
Verhuizing familie Sluijters naar 3e Hugo de Grootstraat, Amsterdam. Eerst vermoedelijk op nr. 2, v.a. 4 december op nr. 10-III.

1895-1897
Opleiding HBS.

1898-1901
Opleiding aan de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam, richting Handteekenen (diploma MO-tekenen in juli 1901).
Eerste illustratie-opdrachten.

1899
Verhuizing familie Sluijters naar Van Oldebarneveltstraat 99-II, Amsterdam.
 


Afb. 3, Jan Sluijters in zijn atelier, ca. 1902

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1901-1902
Cursus Kleine Schildersklasse aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam.
Lidmaatschap Arti et Amicitiae en daarmee vestiging als zelfstandig kunstenaar. Afb. 3XAnoniem, Jan Sluijters (1881-1957) in zijn atelier met links vooraan het schilderij 'Het jacht Fortuna', ca. 1902Image fullsize Toon in RKD database

1903
Avondcursus Teekenklasse aan de Rijksakademie.
Eerste succes op tentoonstelling Levende Meesters.
Lidmaatschap St. Lucas.
Exposeert vanaf nu bijna jaarlijks op de ledententoonstellingen van Arti en St. Lucas.
 


Afb. 4, Jan Sluijters in zijn atelier, ca. 1904

 

 

 

 

 

 

 

 


1904
Januari: reis met Leo Gestel naar België en Parijs.
Februari: winnaar Koninklijke Subsidie voor schilderij De vergankelijkheid. afb. 5X Jan Sluijters, De vergankelijkheid, 1903 gedateerdImage fullsize Toon in RKD database
Afb. 4XAnoniem, Jan Sluijters (1881-1957) in zijn atelier met op de achterkant rechts het schilderij 'De vergankelijkheid', ca. 1904Image fullsize Toon in RKD database
Oktober: winnaar Prix de Rome met reisstipendium voor vier jaar.
29 december: huwelijk met Bertha Langerhorst. Afb. 6X Jan Sluijters, Portret van Bertha Langerhorst (1882-1955), ca. 1903Image fullsize Toon in RKD database
Verhuizing met naar Nassaukade 37-II, Amsterdam.

1905
Studiereis Prix de Rome naar Italië, via Brussel en Parijs.
Tentoonstelling van zijn werk in de Rijksakademie.

1906
Januari-maart: vervolg studiereis Prix de Rome naar Spanje, via Brussel en Parijs.
April: Maakt in Parijs kennis met de Franse avant-garde op de Salon des Indépendants.
Mei-oktober: verblijf in Parijs.
November: verhuizing naar 2e Jan Steenstraat 80, Amsterdam (atelier Leo Gestel).
December: jaargeld van de Prix de Rome wordt niet opnieuw toegekend.
Tentoonstelling van zijn werk in de Rijksakademie.

1907
Veel persaandacht vanwege de stopzetting van de Prix de Rome-beurs.
Solotentoonstellingen in Utrecht (Kunsthandel Van Gelder) en Hilversum (Kunstzaal Schulman).
Kennismaking verzamelaar dr. J.F.S. Esser. Afb. 7X Jan Sluijters, Portret van dr. J.F.S. Esser (1877-1946), 1912 gedateerdImage fullsize Toon in RKD database
Maart: verhuizing naar Kostverlorenstraat 4-II, Amsterdam.
Oktober: kort verblijf in Renkum.

1908
14 april: geboorte dochter Louise Lize (Loes). Afb. 8X Jan Sluijters, Slapend kindje, 1908Image fullsize Toon in RKD database
Atelier aan Ruysdaelkade 15, Amsterdam.

1909
Januari: Tentoonstelling Cees Spoor – Piet Mondriaan – Jan Sluijters, Stedelijk Museum Amsterdam.
Ontmoeting met Greet van Cooten. Afb. 9X Jan Sluijters, Portret van Greet van Cooten (1885-1967), 1910 gedateerdImage fullsize Toon in RKD database
Maart: kort verblijf in Heeze. Afb. 10X Jan Sluijters, Boerderij te Heeze, 1909Image fullsize Toon in RKD database
April: verblijft met Greet voor langere perioden in: Villa Vita Nuova, Hilversumseweg 467-468, Laren (tot 1911). Afb. 11X Jan Sluijters, Villa Vita Nuova, 1910 gedateerdImage fullsize Toon in RKD database

1910
Maart: scheiding Bertha Langerhorst.
Wanddecoratie koloniale afdeling Nederlands Paviljoen Wereldtentoonstelling Brussel.
Oprichting Moderne Kunstkring, samen met Jan Toorop, Conrad Kickert, Cees Spoor en Piet Mondriaan.

1911
Voorjaar: reis met Greet en echtpaar Gestel naar Parijs, bezoek aan moderne kunstcollecties Sagot, Kahnweiler en Uhde.
Maart: verhuizing naar Bloemgracht 119-I, Amsterdam.
Oktober-november: eerst tentoonstelling Moderne Kunstkring.
November: geweigerd als stemhebbend lid van Arti, vanwege rol in moderne beweging.

1912
April: expositie Kunsthandel Meylink, Rotterdam.
Deelname als enige moderne jongere aan tentoonstelling Levende Meesters, Stedelijk Museum Amsterdam.
Jury najaarstentoonstelling Sint Lucas.
 


Afb. 19, Jan Sluijters in zijn atelier aan de Lomanstraat in Amsterdam, ca. 1924

 

 

 

 

  
1913
Maart-mei: solotentoonstellingen in Dordrecht (Pictura) en Den Haag (Kunstzaal Schüller en Eisenloeffel).
Deelname eerste Duitse Herbstsalon Berlijn.
13 februari: huwelijk met Greet van Cooten. Afb. 12X Jan Sluijters, Dame in avondtoilet, 1913 gedateerdImage fullsize Toon in RKD database
Verhuizing naar Lomanstraat 99-I, Amsterdam.

1914
1914-1920: politieke prenten weekblad De Nieuwe Amsterdammer.
Winnaar Willink van Collen Prijs, ter ondersteuning van jonge kunstenaars, uitgereikt door Arti.
1 september: geboorte Jan Sluijters jr. Afb. 13X Jan Sluijters, Portret van Jan Sluijters (1914-2005)Image fullsize Toon in RKD database

1915
April-mei: Eerste tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring (Sluijters exposeert er tot 1935 jaarlijks), wordt hierom door Kickert uit de Moderne Kunstkring gezet.
Zomer: verblijf in Staphorst, circa 1 maand. Afb. 14X Jan Sluijters, Staphorster boerin, 1915 gedateerdImage fullsize Toon in RKD database

1916
Mogelijk opnieuw verblijf in Staphorst. Afb. 15X Jan Sluijters, Staphorst, de weg, 1916 gedateerdImage fullsize Toon in RKD database
Twee grote solotentoonstellingen bij de Larensche Kunsthandel te Amsterdam en Kunstkring Hollando-Belge te Den Haag.

1917
Lidmaatschap Pulchri Studio Den Haag.

1918
Illustraties voor tijdschrift Wendingen, ook in de jaren hierna. Afb. 16X Jan Sluijters, Omslag Wendingen, maart 1919, nummer 3, maart 1919Image fullsize Toon in RKD database
Erepenning toegekend op jaarbeurstentoonstelling Utrecht.

1919
Gouden medaille voor Portretstudie van drie kinderen op najaarstentoonstelling Arti. Afb. 17X Jan Sluijters, Portret van de kinderen De Looper, 1919 gedateerdImage fullsize Toon in RKD database

1920
Gekozen tot stemhebbend lid Arti.

1921
Winnaar prijsvraag Arti voor ontwerp tentoonstellingsaffiche.
21 maart: geboorte Robert Sluijters. Afb. 18X Jan Sluijters, Robbert 9 maanden (1921-.... ), 1923Image fullsize Toon in RKD database

1922
Lid van de Commissie van Kunstzalen bij Arti (tot ca. 1937 vrijwel onafgebroken).

1923
Februari-maart: overzichtstentoonstelling Rotterdamsche Kunstkring.

1924
17 maart: Geboorte Elisa (Lies) Sluijters. Afb. 20X Jan Sluijters, De geboorte, 1924Image fullsize Toon in RKD database

1925
Ontwerp glas-in-lood raam voor woning bankier Maurice Kaufmann te Amsterdam.
Exposeert vanaf dit jaar regelmatig op internationale tentoonstellingen van The Carnegie Institute in Pittsburgh, V.S.

1927
Solotentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam.
Portretopdracht kardinaal van Rossum. Afb. 21X Jan Sluijters, Portret van kardinaal W.M. van Rossum (1854-1932), 1927 gedateerdImage fullsize Toon in RKD database


Afb. 22, Jan Sluijters in zijn atelier, ca. 1928

 

 
 

 

 

 

 

 

 


1928
Ontwerpt serie ‘weldadigheids’-postzegels met historische Nederlandse wetenschappers. Afb. 22XAnoniem, Jan Sluijters in zijn atelier, ca. 1928Image fullsize Toon in RKD database

1930
13 oktober: verhuizing naar Olympiaplein 79-II,III en IV en bouw van atelier op vierde etage.
Ontwerpt Rembrandtzegel.

1931
Overzichtstentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam n.a.v. vijftigste verjaardag.

1932
Portret oud-wethouder van Amsterdam dr. F.M. Wibaut. Afb. 23X Jan Sluijters, Portret van dr. F.M. Wibaut (1859-1936), 1932 gedateerdImage fullsize Toon in RKD database

1933
Maart-mei: verblijf in Portugal, met gezin van kunstschilder Ernst Leyden, excursie naar Madrid en Toledo. Afb. 24X Jan Sluijters, De weg naar Cintra, 1933Image fullsize Toon in RKD database
Benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
 


Afb. 28, Jan Sluijters in zijn atelier, ca. 1934

 

 

 

 

 

 

 


1934
Oktober: jury Prix de Rome.
Afb. 25XAnoniem, Jan Sluijters (1881-1957) in zijn atelier, ca. 1934Image fullsize Toon in RKD database

1935
Solotentoonstelling Arthur Tooth and Sons, Londen.

1936
Vakantie in Belle Ile, Frankrijk. Afb. 26X Jan Sluijters, Strandgezicht Bel Ile sur Mer, 1936Image fullsize Toon in RKD database

1937
Winnaar Grand Prix tijdens Wereldtentoonstelling Parijs.

1938
Portretopdracht Willem Mengelenberg, dirigent Concertgebouworkest. Afb. 27X Jan Sluijters, Portret van Joseph Willem Mengelberg (1871-1951), 1938Image fullsize Toon in RKD database

1939
Zilveren erepenning stad Amsterdam.
Gouden medaille Pulchri Studio.Afb. 28, Jan Sluijters en anderen op de opening van de overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum, 19 december 1941
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1941
Overzichtstentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam, ter ere van zestigste verjaardag. Afb. 28XPolygoon, Jan Sluijters (2e v.l.) en Adriaan van Zeegen (2e v.r.) op de opening van de overzichtstentoonstelling van Jan Sluijters, 19 december 1941 gedateerdImage fullsize Toon in RKD database

1946
Lid Académie Royale de la Belgique.

1948
Jury tentoonstelling Amsterdamse schilders van nu in Stedelijk Museum Amsterdam.
Reis naar Zuid-Frankrijk met Limburgse arts en schilder Alphons Winters.

1949
Tentoonstelling Stedelijk Museum Schiedam, verwijdering van La chemise rose (1930) tijdens deze expositie. Afb. 29X Jan Sluijters, La chemise rose, 1930 gedateerdImage fullsize Toon in RKD database
 


Afb. 30, Jan Sluijters met zijn echtgenote Greet en zijn kleinzoon Jan, ca. 1950

 

 

 

 

 

 

 1951
Overzichtstentoonstelling La Joie de Peindre Stedelijk Museum Amsterdam.
Gouden erepenning stad Amsterdam.
Afb. 30XAnoniem, Jan Sluijters met zijn echtgenote Greet en zijn kleinzoon Jan, circa 1950Image fullsize Toon in RKD database

1952
Benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

1953
Erelid St. Lucas.
Verblijf in Frankrijk.

1956
Juli: laatste expositie met Jacob Kuijper in Bergen.

1957
8 mei: overlijden Jan Sluijters.
Opbaring in Stedelijk Museum Amsterdam.
Herdenkingszegel met kinderportret van dochter Lies.


N.B. Bij de samenstelling van deze
 chronologie  is dankbaar gebruik gemaakt van het overzicht in: D. Colen en J. de Raad (samenstelling), Jan Sluijters schilder met verve, Laren (Singer Museum)/Zwolle 1999.

 

 

 Afb. 1Anoniem, Portret van Gijsbertus Antonius Sluijters (1847-1927), ca. 1910
Afb. 2 Leonard Boelaars, Portret van Louisa Carolina Boelaars (1851-1938), ca. 1910
Afb. 3Anoniem, Jan Sluijters (1881-1957) in zijn atelier met links vooraan het schilderij 'Het jacht Fortuna', ca. 1902
afb. 5 Jan Sluijters, De vergankelijkheid, 1903 gedateerd
Afb. 4Anoniem, Jan Sluijters (1881-1957) in zijn atelier met op de achterkant rechts het schilderij 'De vergankelijkheid', ca. 1904
Afb. 6 Jan Sluijters, Portret van Bertha Langerhorst (1882-1955), ca. 1903
Afb. 7 Jan Sluijters, Portret van dr. J.F.S. Esser (1877-1946), 1912 gedateerd
Afb. 8 Jan Sluijters, Slapend kindje, 1908
Afb. 9 Jan Sluijters, Portret van Greet van Cooten (1885-1967), 1910 gedateerd
Afb. 10 Jan Sluijters, Boerderij te Heeze, 1909
Afb. 11 Jan Sluijters, Villa Vita Nuova, 1910 gedateerd
Afb. 12 Jan Sluijters, Dame in avondtoilet, 1913 gedateerd
Afb. 13 Jan Sluijters, Portret van Jan Sluijters (1914-2005)
Afb. 14 Jan Sluijters, Staphorster boerin, 1915 gedateerd
Afb. 15 Jan Sluijters, Staphorst, de weg, 1916 gedateerd
Afb. 16 Jan Sluijters, Omslag Wendingen, maart 1919, nummer 3, maart 1919
Afb. 17 Jan Sluijters, Portret van de kinderen De Looper, 1919 gedateerd
Afb. 18 Jan Sluijters, Robbert 9 maanden (1921-.... ), 1923
Afb. 20 Jan Sluijters, De geboorte, 1924
Afb. 21 Jan Sluijters, Portret van kardinaal W.M. van Rossum (1854-1932), 1927 gedateerd
Afb. 22Anoniem, Jan Sluijters in zijn atelier, ca. 1928
Afb. 23 Jan Sluijters, Portret van dr. F.M. Wibaut (1859-1936), 1932 gedateerd
Afb. 24 Jan Sluijters, De weg naar Cintra, 1933
Afb. 25Anoniem, Jan Sluijters (1881-1957) in zijn atelier, ca. 1934
Afb. 26 Jan Sluijters, Strandgezicht Bel Ile sur Mer, 1936
Afb. 27 Jan Sluijters, Portret van Joseph Willem Mengelberg (1871-1951), 1938
Afb. 28Polygoon, Jan Sluijters (2e v.l.) en Adriaan van Zeegen (2e v.r.) op de opening van de overzichtstentoonstelling van Jan Sluijters, 19 december 1941 gedateerd
Afb. 29 Jan Sluijters, La chemise rose, 1930 gedateerd
Afb. 30Anoniem, Jan Sluijters met zijn echtgenote Greet en zijn kleinzoon Jan, circa 1950
Datum laatste wijziging: Feb 17, 2014 04:29 PM